lørdag 24. november 2007

Litt om undervisningä..:)

Naa er d helg, haerligt=)

I dag har me vaska kler, og ellers arbeida litt me skulearbeid.

Det er veldigt kjekt aa vera lerar syns eg. I dei forskjellige klassane er det forskjellige aldrar, som regel er det 3-5 aar aldersforskjell mellom den yngste og eldste i ein klasse. Det kjem nok av at nokon ikkje kunne begynne paa skulen saa tidelegt pga ökonomi eller at nokon har mätte gätt eit eller fleire skuleär omigjen.
Det er utruligt monge kjekke elevar. Det er kjekt ä arbeide med dei, og kjekt när dei forstär det erg prövar ä lera dei.

Paa den offentligeskulen er alderen fra ca 9 är til 17är. Pä barnaskulen er dei litt yngre, og niväet er därligarte. Dei pä den offentlege skulen har fast engelskundervisning, men me tar over for deiras engelsklerare. Engelsklerarene er ikkje sä veldigt goe, og har mykje uttale feil og därleg ordforräd. Me har og ein plan ä gä etter, men me kan leggje til undervisningsstoff eller trekkja i fra viss me vil. Til nä har eg övd dei i ä uttala tala, hatt om eigedomspronomun; artiklar osv..

Pä barnaskulen har nokon av elevane sä vidt hatt engelskundervisning. Me bestem heilt sjölv kva me vil lera dei, og til nä har det vore helsing, dagane, fargane, telling og litt setningar. I den andre klassen eg har, er elevane svärt smä, og derfor gär det litt seinare med dei. Ofte lere eg dei bare eit par fargar pä ein time. Men det er kjekt:)

Nä skal me snart gä ä handla. Idag er det markedsdag der me bur, det er derfor plassen heitar Sabotsy Namehana. Sabotsy betyr Laurdag. Sä skal me heim ä lage risgröt:) Det er tradisjon me er vant med heimante ä ha gröt pä laurdag. Her pä Madagaskar er det heilt uvanligt.

Eg trives godt, men savne litt Norge. Det komme til ä bli rart med varm jul.. Men sikkert veldigt haerligt og;)

Eg skal pröve ä legge ut litt mär bilder etterkvart!
Ha ei god helg dokk der heima:)

1 kommentar:

Anita sa...

Hei, kjekt å lese, og jekt med bilder. Gleder meg til å komme ned å besøke dere. Har ikke begynt med juleforbredelser enda, hverken gaver eller baking. Hadde eksamensprøve på mandag og fikk bestått!! Så nå skal jeg gjøre ferdig oppgaven min, det er den jeg får karakter på. I dag skal ungene gå lussi, så jeg må ut å kjøpe snop.Ha det godt så lenge :-)