lørdag 24. november 2007

Litt om undervisningä..:)

Naa er d helg, haerligt=)

I dag har me vaska kler, og ellers arbeida litt me skulearbeid.

Det er veldigt kjekt aa vera lerar syns eg. I dei forskjellige klassane er det forskjellige aldrar, som regel er det 3-5 aar aldersforskjell mellom den yngste og eldste i ein klasse. Det kjem nok av at nokon ikkje kunne begynne paa skulen saa tidelegt pga ökonomi eller at nokon har mätte gätt eit eller fleire skuleär omigjen.
Det er utruligt monge kjekke elevar. Det er kjekt ä arbeide med dei, og kjekt när dei forstär det erg prövar ä lera dei.

Paa den offentligeskulen er alderen fra ca 9 är til 17är. Pä barnaskulen er dei litt yngre, og niväet er därligarte. Dei pä den offentlege skulen har fast engelskundervisning, men me tar over for deiras engelsklerare. Engelsklerarene er ikkje sä veldigt goe, og har mykje uttale feil og därleg ordforräd. Me har og ein plan ä gä etter, men me kan leggje til undervisningsstoff eller trekkja i fra viss me vil. Til nä har eg övd dei i ä uttala tala, hatt om eigedomspronomun; artiklar osv..

Pä barnaskulen har nokon av elevane sä vidt hatt engelskundervisning. Me bestem heilt sjölv kva me vil lera dei, og til nä har det vore helsing, dagane, fargane, telling og litt setningar. I den andre klassen eg har, er elevane svärt smä, og derfor gär det litt seinare med dei. Ofte lere eg dei bare eit par fargar pä ein time. Men det er kjekt:)

Nä skal me snart gä ä handla. Idag er det markedsdag der me bur, det er derfor plassen heitar Sabotsy Namehana. Sabotsy betyr Laurdag. Sä skal me heim ä lage risgröt:) Det er tradisjon me er vant med heimante ä ha gröt pä laurdag. Her pä Madagaskar er det heilt uvanligt.

Eg trives godt, men savne litt Norge. Det komme til ä bli rart med varm jul.. Men sikkert veldigt haerligt og;)

Eg skal pröve ä legge ut litt mär bilder etterkvart!
Ha ei god helg dokk der heima:)

onsdag 21. november 2007

Et kort lite innlegg

Naa har engelskundervisninga begynt! Eg og Ola jobber paa 2 skuler, ein offentligt skule og ein skule drevet av kjerka. Eg og Ola har kvar vaare klasser. Klassane er veldigt store, ca 50 elever eller meir! Eg har 5 forskjellige klassar til saman. Det er veldigt kjekt, men litt slitsomt.. :)

Eg og Ola har kjupt oss ei höna nä, skal legge ut bilde av hu seinare;) Sä nä ete me egg fra vär eiga höne Me mä kjöpa litt ekstra egg uten om men.

Eg har ikje tid til ä skrive sä masse nä, men skal pröva ä skriva eit lengre innlegg om ikkje sä lenge.

Snakkes!

onsdag 7. november 2007

Tilbake i Tana:)


Paa sundag va me til bake i Tana, litt godt aa ver "heima" igjen:)

Her e det bilde av oss siste dagen med sprakundervisning, han i midten va leraren vaar:)

Turen tilbake til Tana gjekk temmeligt bra:) Me tok pousse-pousse til "busstasjonen". Der fant me oss ein "buss" som skulle til Tana, og saa satt me aa venta til den var full. Her gaar ikkje bussane paa et bestemt tidspunkt, men naar bussen er fodle.Her e et bilde me tok paa veien. Dette e hus paa landsbygda. Det andra bilde e naar me kjore, og foran oss e 2 andre hiacer stappa med folk som ogsaa skal til Tana. Dei fleste saa reise her, pleie aa reisa med minibussar; greit og billigt.

Her e et bilde av rismarkene rett utenfor der me bur. Dei fleste gasserane ete ris til kvart maaltid, 3 gonger til dagen, og derfor er det utruligt monge store rismarker paa Madagaskar. Det e nydeligt aa se paa:) Det e spesielt stilikt aa se paa naar dei dyrke bratte skraaningar; koss dei dyrke i smaa etasjar og utnytte jorda fult ut.

Ellers begynne eg og Ola aa bli betre. Me har begynt paa medesin, saa satse paa at snart e me heilt friske:) Siden me e sjuke, ska me heller begynna med engelskundervisning neste veka.

Uten om sjukdom har me d veldigt fint:)!


fredag 2. november 2007

Lalalala

Nå begynne begynne oppholdet vårt her på Antsirabe å ta slutt. Me har vore her og hatt språkkurs i 3 veker nå. Eg føle ikkje at eg kan snakka gassisk ennå, men det komme nok fram når eg må bruka det;) Får ta d så d komme. Dei setningane på gassisk eg har brukt mest til nå er; "Salama tompko" (høffelig hilsen), den andre er; "Tsy mila fa misautra tompko" (Eg treng ikkje, men takk). Her i Antsirabe er det monge pousse-pousser, små vogner som ein kan bli kjørt av, og alltid når me går på gata, spør dei om me vil ha kyss. Ola seie alltid heila fraså til kvar ein som spør; "Tsy mila fa misautra tompko", mens me andre itte å ha sakt det 10 gonger allerde seie bare "Tsy mila", eller gjer et lite rist på skuldra (det betyr nei).

På sundag reise eg og Ola til Tana, og skal itte planen begynna med engelskundervisning på litt forkjellige barnaskular i neste veka. Eg og Ola har vore sjuke denne vekå, og e ennå ikkje heilt goe, så me får se koss d går. Men eg trur det bler veldigt kjekt med engelskundervisning, men litt skummelt og.
Inki og Eline reise til Fandriana, og skal ver der i 5 veker. Der skal dei bu på ein lerarskule, og så ska dei ha engelskundervisning på ein barnaskule ++.
Det bler litt trist når me ska splitta opp, men så ska me ver ilag itte jul igjen,itte d så e planen nå:)

Nå har me nettopp bakt 4 brød. Me har handla grovt mjøl på ein landbruksskule i nærheten, for det e vanskeligt å få tak i aen enn kvitt mjøl og kvitt brød her. På sundag skal eg og Ola ta med oss ca 25kg grovt mjøl til Tana, så då har me nok grovt mjøl for ei stond:) me fant og kjupt oss egne brødformer idag:)

Det va alt for nå:)